Chi siamo
      Nostri servizi
      Listino prezzi
      Dizionario
      Contatto
      Autenticità
      Referenze

 

Profesjonalne bezpłatne statystyki www

 

„FINPRAW" S.r.l.
z con sede a Toruń
ul. Działowa 16 b, 87-100 Toruń

Società iscritta presso la Corte Distrettuale di Toruń, 
VII° Reparto di Economia, Registro delle Imprese, n° 0000289229

 Capitale iniziale: 50.000,00  

Codice Fiscale: 8792538273
Numero statistico: 340338000

 

Benvenuti!

L'attività della Società
FINPRAW
costituisce la risposta alle domande crescenti del mercato nel campo degli servizi professionali di traduzione, di computer
anche
finanziario-giuridici.

Il nostro ufficio si occupa di traduzioni sia delle lingue europee, che di quelle extraeuropee.

Facciamo sia traduzioni semplici che quelle attestate dai traduttori giurati.

tłumaczenia, tłumaczenie tekstów, translation, tłumaczenia uwierzytelnione, usługi translatorskie, translator, translators, interpreter tłumacz, słownik, dictionary, tlumacz, tlumaczenia przysięgłe, przysiegle, angielski niemiecki włoski hiszpański francuski holenderski belgijski flamandzki duński rosyjski czeski szwedzki portugalski english german dutch italian spanish french fleming flemish danish russian czech swedish portuguese biuro tłumaczeń biuro tlumaczen übersetzer übersetzung theme interprete traducteur traductor jurado traduttore giurato ?epe?'o???? sworn juryman translator tłumacz przysięgły Należno¶ć, due, avvears, charge, Gebühr, Betrag Opłata, fee poborca należno¶ci, debt collector Wierzytelno¶ć, liability Windykacja, Dług, debt, loan, bad debt, dette, debito, deuda, Schuld Dług nie¶ci±galny, bad debt spłacić dług, to pay a debt, to incur a debt ¦ci±ganie długów, ¶ci±gnięcie długów wpa¶ć w długi, to get into debt Pieni±dz, money, argent, soldi, denaro, dinero Oszczędzać,to save, épargner, risparmiare, sparen Zaległe należno¶ci, the amount dues, the Mount avvears Długi, debts Oddać dług - to settle the debt arrears zaci±gn±ć dług, to run up a debt Spłata długu Wykup, redemption Wykup wierzytelno¶ci Odzyskiwanie swoich pieniędzy (wierzytelno¶ci) Konsorcjum Agencja wywiadowcza, intelligence agency Biuro, office, bureau, Büro Biuro windykacyjne Obrót wierzytelno¶ciami Wykup, redemption Monitoring Dłużnik, debtor, débiteur, debitore, deudor, Schuldner Wywiad, intelligence Wywiad gospodarczy Raport, rapport, rapporto, informe, Rapport, Bericht Wzory tabele wykresy Finansowo Prawne Wind. Wieloletni wierzyciel - of many years creditor Komputeropisanie przepisywanie usługi graficzne FINPRAW finpraw FinPraw Finpraw Grębocin Grebocin Finanse, finance, finances, finanze, finanzas, Finanzen Konsorcjum Finansowo-Prawne, Finansowo Prawne Finansowo prawne prawno finansowe Kredyt, credit, crédit, credito, crédito, Kredit kredyty, pożyczki, zadłużenie, borrowings Zobowi±zanie, commitment, covenant, obligation, obbligo, Verpflichtung Zobowi±zania, commitments Doradztwo, consultancy, consulting, counselling, counseling, asesoría Ubezpieczenie, insurance, assurance, assicurazione, seguro, Versicherung Polska, Poland, Pologne, Polonia Toruń, Thorn, Torn Kujawsko-Pomorskie, Kujawsko-pomorskie, kujawsko-pomorskie, Kujawsko Pomorskie, kujawsko pomorskie Kuj-pom Zadłużenie restrukturyzacja zadłużeń windykacje wierzytelno¶ci od niesolidnych płatników po¶rednictwo w obrocie wierzytelno¶ciami monitoring wierzytelno¶ci kompensata kompensata zobowi±zań wyszukiwanie maj±tku dłużnika dla egzekucji komorniczej pomoc i nadzór nad czynno¶ciami komorniczymi gospodarka, economy, économie, economia, economía, Wirtschaft gospodarka finansowa wykup wierzytelno¶ci Syndyk, detektyw biuro syndyka, biuro detektywistyczne kancelaria, chancellery, chancellerie, etude, cancelleria, Kanzlei kancelaria prawna badanie wiarygodno¶ci kontrahentów pomoc prawna, kancelaria prawna, lawyer's office, pomoc finansowa, finance help, oddłużanie, wykup spółek, buy company, partnership szkolenia, training, trainings kursy, kursy językowe, course, courses