O Nas
      Zakres usług
      Cennik
      Słownik
      Kontakt
      Wierzytelności
      Referecje

 

 

„FINPRAW" Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu
ul. Działowa 16 b, 87-100 Toruń

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, 
VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000289229

 Kapitał zakładowy: 50.000,00  

NIP: 8792538273
REGON: 340338000

 

Witamy!

Działalność Spółki
FINPRAW
stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby rynku w zakresie
profesjonalnych usług tłumaczeniowych, komputerowych
oraz
finansowo-prawnych.

Nasze biuro zajmuje się tłumaczeniami
zarówno na języki europejskie, jak i pozaeuropejskie.

Wykonujemy tłumaczenia zwykłe, jak i uwierzytelnione przez
tłumaczy przysięgłych.

tłumaczenia, tłumaczenie tekstów, translation, tłumaczenia uwierzytelnione, usługi translatorskie, translator, translators, interpreter tłumacz, słownik, dictionary, tlumacz, tlumaczenia przysięgłe, przysiegle, angielski niemiecki włoski hiszpański francuski holenderski belgijski flamandzki duński rosyjski czeski szwedzki portugalski english german dutch italian spanish french fleming flemish danish russian czech swedish portuguese biuro tłumaczeń biuro tlumaczen übersetzer übersetzung theme interprete traducteur traductor jurado traduttore giurato ?epe?'o???? sworn juryman translator tłumacz przysięgły Należność, due, avvears, charge, Gebühr, Betrag Opłata, fee poborca należności, debt collector Wierzytelność, liability Windykacja, Dług, debt, loan, bad debt, dette, debito, deuda, Schuld Dług nieściągalny, bad debt spłacić dług, to pay a debt, to incur a debt Ściąganie długów, ściągnięcie długów wpaść w długi, to get into debt Pieniądz, money, argent, soldi, denaro, dinero Oszczędzać,to save, épargner, risparmiare, sparen Zaległe należności, the amount dues, the Mount avvears Długi, debts Oddać dług - to settle the debt arrears zaciągnąć dług, to run up a debt Spłata długu Wykup, redemption Wykup wierzytelności Odzyskiwanie swoich pieniędzy (wierzytelności) Konsorcjum Agencja wywiadowcza, intelligence agency Biuro, office, bureau, Büro Biuro windykacyjne Obrót wierzytelnościami Wykup, redemption Monitoring Dłużnik, debtor, débiteur, debitore, deudor, Schuldner Wywiad, intelligence Wywiad gospodarczy Raport, rapport, rapporto, informe, Rapport, Bericht Wzory tabele wykresy Finansowo Prawne Wind. Wieloletni wierzyciel - of many years creditor Komputeropisanie przepisywanie usługi graficzne FINPRAW finpraw FinPraw Finpraw Grębocin Grebocin Finanse, finance, finances, finanze, finanzas, Finanzen Konsorcjum Finansowo-Prawne, Finansowo Prawne Finansowo prawne prawno finansowe Kredyt, credit, crédit, credito, crédito, Kredit kredyty, pożyczki, zadłużenie, borrowings Zobowiązanie, commitment, covenant, obligation, obbligo, Verpflichtung Zobowiązania, commitments Doradztwo, consultancy, consulting, counselling, counseling, asesoría Ubezpieczenie, insurance, assurance, assicurazione, seguro, Versicherung Polska, Poland, Pologne, Polonia Toruń, Thorn, Torn Kujawsko-Pomorskie, Kujawsko-pomorskie, kujawsko-pomorskie, Kujawsko Pomorskie, kujawsko pomorskie Kuj-pom Zadłużenie restrukturyzacja zadłużeń windykacje wierzytelności od niesolidnych płatników pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami monitoring wierzytelności kompensata kompensata zobowiązań wyszukiwanie majątku dłużnika dla egzekucji komorniczej pomoc i nadzór nad czynnościami komorniczymi gospodarka, economy, économie, economia, economía, Wirtschaft gospodarka finansowa wykup wierzytelności Syndyk, detektyw biuro syndyka, biuro detektywistyczne kancelaria, chancellery, chancellerie, etude, cancelleria, Kanzlei kancelaria prawna badanie wiarygodności kontrahentów pomoc prawna, kancelaria prawna, lawyer's office, pomoc finansowa, finance help, oddłużanie, wykup spółek, buy company, partnership szkolenia, training, trainings kursy, kursy językowe, course, courses