О НАС
      УСЛУГИ
      ЦЕНЫ
      СЛОВАРЬ
      КОНТАКТ
      ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
      РЕКОМЕНДАЦИИ

 

Profesjonalne bezpłatne statystyki www

 


ООО ФИНПРАВ
С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕМ В ТОРУНИ
Ул. Дзиалёва 16 б, 87-100 Торунь
Общество зарегистрировано в Районном Суде в Торуни, VII Хозяйственный отдел
Государственного Судового Реестр под номером 0000289229


Уставной капитал 50.000,00 зл

ИНН: 8792538273
Идентификационный номер предприятия (REGON): 340338000


Добро пожаловать!

Деятельность Общества
ФИНПРАВ
является ответом на растущие потребности рынка в сфере
профессиональных переводческих, компьютерных и финансово-юридических услуг.

Наше бюро занимается переводами
как на европейские, так и внеевропейские языки.
Мы выполняем как обычные переводы, так и заверенные присяжными переводчиками.

tłumaczenia, tłumaczenie tekstów, translation, tłumaczenia uwierzytelnione, usługi translatorskie, translator, translators, interpreter tłumacz, słownik, dictionary, tlumacz, tlumaczenia przysięgłe, przysiegle, angielski niemiecki włoski hiszpański francuski holenderski belgijski flamandzki duński rosyjski czeski szwedzki portugalski english german dutch italian spanish french fleming flemish danish russian czech swedish portuguese biuro tłumaczeń biuro tlumaczen übersetzer übersetzung theme interprete traducteur traductor jurado traduttore giurato ?epe?'o???? sworn juryman translator tłumacz przysięgły Należno¶ć, due, avvears, charge, Gebühr, Betrag Opłata, fee poborca należno¶ci, debt collector Wierzytelno¶ć, liability Windykacja, Dług, debt, loan, bad debt, dette, debito, deuda, Schuld Dług nie¶ci±galny, bad debt spłacić dług, to pay a debt, to incur a debt ¦ci±ganie długów, ¶ci±gnięcie długów wpa¶ć w długi, to get into debt Pieni±dz, money, argent, soldi, denaro, dinero Oszczędzać,to save, épargner, risparmiare, sparen Zaległe należno¶ci, the amount dues, the Mount avvears Długi, debts Oddać dług - to settle the debt arrears zaci±gn±ć dług, to run up a debt Spłata długu Wykup, redemption Wykup wierzytelno¶ci Odzyskiwanie swoich pieniędzy (wierzytelno¶ci) Konsorcjum Agencja wywiadowcza, intelligence agency Biuro, office, bureau, Büro Biuro windykacyjne Obrót wierzytelno¶ciami Wykup, redemption Monitoring Dłużnik, debtor, débiteur, debitore, deudor, Schuldner Wywiad, intelligence Wywiad gospodarczy Raport, rapport, rapporto, informe, Rapport, Bericht Wzory tabele wykresy Finansowo Prawne Wind. Wieloletni wierzyciel - of many years creditor Komputeropisanie przepisywanie usługi graficzne FINPRAW finpraw FinPraw Finpraw Grębocin Grebocin Finanse, finance, finances, finanze, finanzas, Finanzen Konsorcjum Finansowo-Prawne, Finansowo Prawne Finansowo prawne prawno finansowe Kredyt, credit, crédit, credito, crédito, Kredit kredyty, pożyczki, zadłużenie, borrowings Zobowi±zanie, commitment, covenant, obligation, obbligo, Verpflichtung Zobowi±zania, commitments Doradztwo, consultancy, consulting, counselling, counseling, asesoría Ubezpieczenie, insurance, assurance, assicurazione, seguro, Versicherung Polska, Poland, Pologne, Polonia Toruń, Thorn, Torn Kujawsko-Pomorskie, Kujawsko-pomorskie, kujawsko-pomorskie, Kujawsko Pomorskie, kujawsko pomorskie Kuj-pom Zadłużenie restrukturyzacja zadłużeń windykacje wierzytelno¶ci od niesolidnych płatników po¶rednictwo w obrocie wierzytelno¶ciami monitoring wierzytelno¶ci kompensata kompensata zobowi±zań wyszukiwanie maj±tku dłużnika dla egzekucji komorniczej pomoc i nadzór nad czynno¶ciami komorniczymi gospodarka, economy, économie, economia, economía, Wirtschaft gospodarka finansowa wykup wierzytelno¶ci Syndyk, detektyw biuro syndyka, biuro detektywistyczne kancelaria, chancellery, chancellerie, etude, cancelleria, Kanzlei kancelaria prawna badanie wiarygodno¶ci kontrahentów pomoc prawna, kancelaria prawna, lawyer's office, pomoc finansowa, finance help, oddłużanie, wykup spółek, buy company, partnership szkolenia, training, trainings kursy, kursy językowe, course, courses